facebook

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) hatálya kiterjed a https://olaszsarok.com honlapon feltüntetett valamennyi termék és szolgáltatás értékesítésére. Kérjük, hogy vásárlás előtt figyelmesen olvasd el a jelen ÁSzF-et. Megrendelésed elküldésével kifejezetten elfogadod a jelen ÁSzF-ben foglaltakat.

1. A Szolgáltatást nyújtók:

Név: Molnár Ágnes

Székhely: Via Dante Alighieri, 13, 10061 Cavour (To) Italia
Adószám (Partita IVA VAT): 03934410980
Codice fiscale: MLNGNS79S70Z134U
Email cím: ciao@olaszsarok.com
Bankszámlaszám: IBAN IT49 S030 6911 2101 0000 0014 257

Learndash
Liquid Web, LLC,
2703 Ena Drive,
Lansing MI 48917

Stripe Payments Europe, Limited
C/O A&L Goodbody,
Ifsc,
North Wall Quay Dublin 1.,
Dublin 1,Dublin
Weboldal: www.stripe.com
E-mail: info@stripe.com

ININET Internet Kft.
1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.
Cégjegyzékszám: 01-09-970252
Bankszámlaszám: 10404065-50526648-88711003 (K&H Bank Zrt.)
A Szolgáltató Ügyfélszolgálatának elérhetősége:
Ügyfélszolgálati telefon: +36 (20) 293 9058 (munkanapokon 11:00 – 17:00 óra között)
Általános kérdések, online segítségnyújtás: info@ininet.hu

MailerLite
MailerLite Limited,
Ground Floor, 71
Lower Baggot Street,
Dublin 2, D02 P593, Ireland

2. A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott „Olasz Sarok” szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató hatékony, olasz nyelvtanulás kapcsán hasznos ismereteket, ezzel kapcsolatos oktatóvideókat és egyéb tananyagokat oszt meg a Szolgáltatás tagjaival (a továbbiakban: „Szolgáltatást igénybe vevő”). A Szolgáltató ezen kívül egyéni és kiscsoportos órákat, konzultációt, illetve workshopokat és webináriumokat is tart. A Szolgáltatás célja, hogy a Szolgáltatást igénybe minél hatékonyabb és korszerűbb eszközökkel tanulják olasz nyelvet.

3. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Szolgáltatást igénybe vevő, a csomag típusától függően megbízza vagy előfizet vagy a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében olasz nyelv tanulásával kapcsolatos tananyagok elkészítésével és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szolgáltatás tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a díj beérkezésekor a hozzáférhető anyagok (videók, egyéb tananyagok), valamint a Szolgáltató által később elkészített anyagok.
A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, olasz nyelvtanulással kapcsolatos egyéb szolgáltatások (személyes képzések, konzultációs lehetőségek, workshopok vagy webináriumok) nyújtására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak.  Az Egyéb szolgáltatások ellenértékét a Szolgáltatást igénybe vevő bankkártyás fizetéssel megfizetheti.

4. A szerződés létrejötte

Az ajánlat a Szolgáltató és a Szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek”) között a Szolgáltatást igénybe vevő által az olaszsarok.com  weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Elküld” vagy a „Vásárlás véglegesítése” gomb lenyomásával jön létre.

A Szolgáltatást igénybe vevő jelentkezési lap kitöltésével és a „Elküld” vagy a ’Vásárlás véglegesítése” gomb lenyomásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak. A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat és díjakat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra. A visszaigazolással a Szerződő Felek között létrejön a szerződés. Amennyiben a regisztráció elutasításra kerül vagy a visszaigazolás nem kerül megküldésre, a szerződés a Szolgáltatást igénybe vevő és a Szolgáltató között nem jön létre.

A Szolgáltatást igénybe vevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje. Továbbá a Szolgáltatást igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: “Adatvédelmi Tájékoztató”) tartalmának megismerése és elfogadása a szerződés létrejöttének feltétele.

A Szolgáltatást igénybe vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Szolgáltatást igénybe vevő által megadott személyes adatokat, továbbá a weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat rögzíti és az Adatvédelmi Tájékoztatójában meghatározott módon és célokra felhasználja. Valamennyi Szolgáltatást igénybe vevő köteles a tudomására jutott vagy számára hozzáférhetővé vált, a Szolgáltató üzleti titkát képező információt megóvni, egyúttal bizalmasan kezelni.

5. A megbízási díj teljesítése

A Szolgáltatást igénybe vevő által a jelentkezési lap kitöltésével és a „Elküld” vagy a ’Vásárlás véglegesítése” gomb lenyomásával tett ajánlat Szolgáltató általi elfogadásával a Szerződő Felek között fizetési kötelezettséggel járó online szerződés jön létre 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Ektv.”) 5. és 6. §-nak megfelelően.

Továbbá arra tekintettel, hogy a szerződéskötés távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 4. § (10) bekezdése alapján történik meg, a jelen ÁSZF-be foglalt szerződés távollevők között kötött szerződésnek minősül.

Jelenleg az alábbi fizetési módok elérhetőek: bankkártyás fizetés és átutalás. Attól függően, hogy a Szolgáltatást igénybe vevő mely szolgáltatást választja, a Szolgáltató a választás lehetőségét bizonyos esetekben nem ajánlja fel. Minden szolgáltatásnál jelezve van, hogy milyen módon lehet fizetni. Van olyan előfizetéses szolgáltatás, ami ismétlődő fizetéssel (recurring payment) érhető el. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatás bizonyos havidíj ellenében érhető el. A havidíjat a megrendelés után a Stripe rendszere vonja le automatikusan minden hónapban.

Az előfizetést bármikor le lehet mondani. A megkezdett hónapra vonatkozó díj és töredék összeg sem kerül visszafizetésre. A következő hónaptól az előfizetői díj nem kerül levonásra és hozzá sem fér a tananyaghoz a Szolgáltatást igénybe vevő.

Bankkártyás fizetési lehetőség esetén a fizetés azonnal történik. A regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, fizetési rendszert a Stripe nevű cég (Stripe Payments Europe Limited C/O A&L Goodbody, Ifsc, North Wall Quay Dublin 1., Dublin 1,Dublin Weboldal: www.stripe.com; E-mail: info@stripe.com ) üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül.
A Stripe általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://stripe.com/gb/privacy weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

Az igénybe vett, harmadik személyek által üzemeltetett fizetési szolgáltatások használata során esetlegesen felmerülő hibákért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

A szolgáltatás megkezdésének ideje, kötelezettsége a Szolgáltatást igénybe vevő esetében, az egyes csomagok, programok esetében eltérőek lehetnek.

6. Számlázás

A megbízási díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet e-mailen keresztül juttat el a Szolgáltatást igénybe vevőhöz. A honlapon keresztül megrendelt Egyéb szolgáltatások díjának levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus levélben juttat el Szolgáltatást igénybe vevőhöz. A Szolgáltatást igénybe vevő az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

7. Felmondás kezdeményezése

A szolgáltatás felmondása, törlés aktiválódása  után a tananyagok már nem lesznek elérhetők Szolgáltatást igénybe vevő részére. Az előfizetéses szolgáltatások esetén a szolgáltatás felmondását nem kell külön írásban jelezni.

A szolgáltatás automatikusan megszűnik díjnemfizetés esetén. Ebben az esetben is, a Szolgáltatást igénybe vevő a tananyagokhoz már nem fog hozzáférni.

Felmondás érvényesítése esetén – amennyiben nem előfizetésről van szó – Szolgáltató, az összeg visszautalásával egyidőben sztornó számlát állít ki, melyet a Szolgáltatást igénybe vevőnek elektronikus úton küld meg. A visszautalásra Szolgáltatást igénybe vevő köteles a Szolgáltatónak a visszautaláshoz szükséges kedvezményezett nevet és számlaszámot kettő munkanapon belül megküldeni. Szolgáltató az összeget, az írásban történő felmondási vagy pénzvisszafizetési igényt nyolc munkanapon belül köteles teljesíteni, amennyiben az az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon igényelhető.

8. Elállási jog és visszatérítési politika

Tekintettel arra, hogy a https://olaszsarok.comhonlapon jelenleg majdnem kizárólagosan digitális, tehát fizikailag nem visszavonható termékek vannak jelen, a Vásárló a vásárlástól számitott 3 napon belül állhat el a terméktől, kizárólag akkor, ha az még nem került letöltésre. Kurzus esetén a befizetéstől számított 14 napon belül lehetséges elállni a vásárlástól, amennyiben a kurzus még nem kezdődött el.
Az elállási jogodat a ciao@olaszsarok.com e-mail címen a gyakorolhatod, amelyet a fent említett feltételek felülvizsgálata után, ill. a kérelmet követő 14 napon belül teljesítek.

Privát órák esetén, amennyiben a kifizetett szolgáltatásnak egy része már szolgáltatva lett, az igénybe nem vett szolgáltatásnak megfelelő összeg kerül visszafizetésre.

Az aznap lemondott óra megtartottnak minősül.

9. Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

10. Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

11. Fényképek és egyéb tartalmak használata a honlapon illetve a digitális termékekben

A honlapon található fényképek a következő forrásokból származnak:
Szerzői joggal nem védett képek forrása: Pixabay, Unsplash, Canva.
A honlap szerzője által készített fényképek továbbosztása tilos!

12. Szerzői jog és szellemi tulajdon

Minden, a https://olaszsarok.com honlapon jelenlevő illetve ugyanezen honlap által szolgáltatott tartalom, szöveg, grafika, logók, gombok, képek, hangfájlok, digitális letöltések, adatgyűjtések és szoftverek a https://olaszsarok.com (Molnár Ágnes)  tulajdona, és a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. E tartalmak terjesztése tilos. A Szolgáltatást igénybe vevő a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 1 000 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

13. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása

Fenntartom a jogot arra, hogy bármikor előzetes értesítés nélkül honlapomat, az irányelveket és a jelenlegi Általános Szerződési Feltételeket megváltoztassam annak érdekében, hogy új termékeket és szolgáltatásokat vezessek be, vagy hogy a törvényekben ill. szabályozásokban előírt követelményeknek megfeleljek. A termékek és szolgáltatások igénybe vételekor az éppen hatályban lévő irányelvek és Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak a Vásárlóra.

14. Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

15. A szerződés hatálya

A szerződés határozott és/vagy határozatlan időtartamra jön létre.

16. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a hatályos európai uniós jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország és/vagy Spanyolország.

17. Panaszkezelés

A Szolgáltatást igénybe vevő, a Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: ciao@olaszsarok.com
Szolgáltató kivizsgálja az összes, a fentiek szerint beérkező panaszt, és mindent megtesz azok mihamarabbi érdemi orvoslásának és megválaszolásának érdekében. A jelen pontba foglaltak érdekében a panaszostól az ügyre vonatkozóan további dokumentáció kérhető (pl. levelezés). A fogyasztónak minősülő Szolgáltatást igénybe vevő panaszainak kezelésére a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadók. Ha a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és a Szolgáltatást igénybe vevőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozók szerint jár el. Az elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt Szolgáltató egyedi azonosítószámmal látja el. A jegyzőkönyv tartalmazza a Szolgáltatást igénybe vevő nevét, lakcímét, a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját, a panasz részletes leírását, a Szolgáltatást igénybe vevő által bemutatott iratok, dokumentumok jegyzékét, Szolgáltató álláspontját (negatív válasz esetén az indokolást), a jegyzőkönyvet felvevő személy nevét és aláírását, a keltezést (hely és idő) és a panasz egyedi azonosítószámát, amennyiben azt szóban vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás útján tették. A Szolgáltatást igénybe vevő által tett panaszt, a Szolgáltató annak beérkezését követő harminc napon belül írásban vagy e-mailben érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját Szolgáltató megindokolja. Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a fogyasztóvédelmi törvény értelmében öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panaszok elbírálására Szolgáltató és a Szolgáltatást igénybe vevő közötti jogviszony keretén belül, egyedileg kerülhet sor. A fogyasztónak minősülő Szolgáltatást igénybe vevő panaszának elutasítása esetén Szolgáltató írásos vagy e-mailben küldött válasza indoklást tartalmaz, továbbá abban Szolgáltató tájékoztatást nyújt a jogorvoslati lehetőségekről, így Szolgáltató a Szolgáltatást igénybe vevőt írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó Szolgáltatást igénybe vevő esetén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét, valamint hogy Szolgáltató fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. Amennyiben a Szolgáltatást igénybe vevő a Szolgáltató válaszát nem tartja kielégítőnek, különösen az alábbi szervekhez fordulhat jogorvoslatért:

– Fogyasztónak minősülő Szolgáltatást igénybe vevő a területi gazdasági kamarák mellett működő független, a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy kérelme szerinti békéltető testülethez (www.bekeltetes.hu) fordulhat, melyek hatáskörébe tartozik a fogyasztó és Szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése, és e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv. tartalmazza.

– A felhasználó a Szolgáltató szolgáltatását érintő fogyasztói panasszal a fogyasztóvédelmi hatóság eljárását is (erről bővebb információ az alábbi linkeken érhető el: nfh.hu), elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan pedig a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Magyarország is köteles ún. online vitarendezési kapcsolattartó pontot működtetni, ahol minimum két tanácsadónak kell rendelkezésre állnia, akik segítik a vitás feleket, ha az eljárással kapcsolatban kérdésük merülne fel. Ezt a feladatot hazánkban a Budapesti Békéltető Testület látja el.

Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

18. A Szolgáltató által igénybe vett tárhelyszolgáltató adatai:

  • ININET Internet Kft.
  • 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.
  • Cégjegyzékszám: 01-09-970252
  • Bankszámlaszám: 10404065-50526648-88711003 (K&H Bank Zrt.)
  • A Szolgáltató Ügyfélszolgálatának elérhetősége:
  • Ügyfélszolgálati telefon: +36 (20) 293 9058 (munkanapokon 11:00 – 17:00 óra között)
  • Általános kérdések, online segítségnyújtás: info@ininet.hu

19. Hatálybalépés

A jelen ÁSZF a kihirdetés napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Továbbá jelen ÁSZF folyamatosan hozzáférhető és szabadon letölthető https://olaszsarok.com/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ weboldalon.
A mindenkori ÁSZF módosítás a kihirdetésétől alkalmazandó. A visszakereshetőség érdekében a Szolgáltató az ÁSZF valamennyi korábban hatályos verzióját archiválja, azokat a Szolgáltatást igénybe vevők részére elérhetővé teszi.

Cavour, 2022. szeptember 20.